संस्थाको उदेश्य

एशोसिएशनले पेशागत हक हित र अधिकारका लागि सदैव लागि रहने अठोटका साथ निम्न उदेश्यहरु परिपूर्तिका लागि संघर्षरत रहेको छ |

  • नेपाल अधिराज्यभित्रको पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसायको विकास तथा प्रवर्धन गर्नु एवं देशभरिको पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनको संघीय संस्थाको रुपमा काम गर्नु |
  • नेपाल अधिराज्यको पेट्रोलियम व्यवसायीको हक हित र अधिकारलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित विषयहरुमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था, निकाय वा स्थानीय संगठनहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु, सहयोग बढाउनु वा त्यस्तो भावना वा कार्यलाई प्रोत्साहन दिनु दिलाउनु |
  • नेपाल अधिराज्यको आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित नीति, ऐन, नियम, योजना, कार्यक्रम तथा कारवाही आदिको विवेचना वा विष्लेषण गरि सुझाव, प्रतिक्रिया पेश गर्नु तथा आवश्यक कारवाही गर्नु |
  • पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धि विवादको मध्यस्थता गर्नु, गराउनु, र सोको निमित्त सबै किसिमको आवश्यक काम कारवाही गर्नु गराउनु |
  • सामुहिक नाप-तौल, गुणस्तर इत्यादि बारेको व्यापारिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको जाँच र मुल्यांकन गर्नु, गराउनु र तत्सम्बन्धी यथार्थताको छानविन गरी उत्पन्न विवादको निराकरणको लागि प्रयत्न गर्नु |
  • एशोसिएशनको उदेश्य पूर्ति गर्नको निमित्त आवश्यक स्रोत परिचालन गर्नु, नियम विनियम बनाउनु र अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्नु, गराउनु |
  • पेट्रोलियम पदार्थको आयात, निर्यात एवं स्थानीय खरिद बिक्रीको तथ्यांक राख्ने र व्यापारमा सन्तुलन राख्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सल्लाह दिने र लिने व्यवस्था मिलाउनु |